Sudhanshu Shekhar
  • @abyshekhar
  • Mumbai
I am a software developer πŸ‘¨πŸ»β€πŸ’»with around 11 years of experience working in Microsoft technologies in Finance and Healthcare Domain.
I love exploring new technologies and currently learning the react framework nextjs and the journey has been amazing so far 😊
Read more