Want to collaborate?

Right now, you can get in touch with me for a few things:
Studio Sessions
Talking to journalists
Volunteering
+ more
Follow

Shabel Goirno

Recent posts
21 days ago
[  ] Absan 
 [  ] Waxa i tahy dagsan  ax axsan adi kaliya ii xisabsan  Amansan . Waxan nahay labo isku faraxsan . 
 [  ]  poqoradayday tan Adun ka dortay Gacantayda midigye Nolosha ii horseday Gushayday  sunda nacab iga sarday isdirday hasheyda dhamesdirday absan quruxsan markan argba dalalsan cadowkeykuna kaxun ha udhinta si xun alla ku mamariya meel xun 

[  ] Kuma aragto il kaxun mama daqano dadka qarxun . 

Read more