Darrell Finlay
  • @darrellfinlay
  • UX Designer @ TalkTalk
  • Manchester

Resume

View all
Feb 2023 - Present

UX Designer, TalkTalk

Aug 2022 - Jan 2023

UX & UI Designer, Voquent

Jun 2021 - Aug 2022

Digital Product Designer, Arnold Clark

Mar 2020 - Mar 2020

Graduate Designer, Equator Digital Agency