Công ty cây giống Đồng Thành Công tin cậy và chất lượng
  • @dongthanhcong
  • Công ty giống cây giống Đồng Thành Công uy tín tin cậy và chất lượng
  • Hồ Chí Minh
Công ty cây giống Đông Thành Công luôn linh hoạt ứng phó với các xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới, trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng trong nước, Đồng Thành Công đặt mục tiêu cao là mang đến những giống cây trồng mới, chất lượng cao, sản phẩm theo yêu cầu. . Thích nghi với nhiều điều kiện trồng trọt khác nhau. Nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm cây giống phát triển theo hướng tích hợp thành tựu khoa học công nghệ.
Read more

Resume

Jul 2022 - Present

Công ty cây giống DTC - Công ty cây giống uy tín tốt nhất tại TPHCM, Donga Daily