Senior Frontend Developer & Scrum Master, PAQT.com
Jan 01, 2021
Promoted to Senior Frontend Developer
Excited to be promoted to Senior Frontend Developer at PAQT! 🎉