Fabian Gonzalez
 • @fabiangonz98
 • Software Engineer
 • Pittsburgh
 • He/Him
{
 name:    "Fabian Gonzalez",
 title:    "πŸ‘¨β€πŸ’» Software Engineer",
 company:   "πŸ›‹οΈ Wayfair",
 personality: "πŸ€” INTJ-T, but close to INFJ-T",
 education:  "πŸŽ“ B.Sc. in Computer Science",
 notes:    [
         "🀞 Hoping to get accepted to study Masters in Computer Science",
         "πŸ• Juggling work and petting my dog"
        ]
}
Read more