Jannat Shah Rajan

Verified
 • @jannatshah
 • Head of Strategic Finance at Hopin
 • She / Her
 • London, United Kingdom
Hi! I'm Jannat πŸ‘‹πŸ½ I'm a London-born Gujarati straddling tech and venture. I'm Head of Strategic Finance at Hopin and an angel investor. I like business, tech, food, books and strategy games πŸ™‚
Read more
Positions

Head of Strategic Finance

 • Hopin
 • Aug 2020 - Present

Venture Capital Investor

 • AXA Venture Partners
 • May 2016 - Aug 2019

Investment Banking Analyst

 • Deutsche Bank
 • Jul 2014 - Apr 2016

Investment Banking Intern

 • Deutsche Bank
 • Jun 2013 - Aug 2013

Global Distribution Intern

 • Citadel
 • Jun 2012 - Aug 2012

Jannat's Collections

My 2021 Highlights

10 Highlights

Angel investing

8 Highlights

What Jannat's working on

What Jannat's working on

2021

Dec 31, 2021
Dec 31, 2021
Passed an exam
Studying to be a Life Coach
I'm pleased to share that I've qualified as a coach, after 18 months of stop start studies.

I didn't do this for any real commercial purpose, just wanted to be a better investor, advisor, friend and mentor.

Thank you to everyone who got me to this point. Onwards!
Dec 14, 2021
Dec 14, 2021
Made an angel investment
This year 2021, I have:

Made 7 new direct angel investments, of which 5 have female founders.

Followed 3 syndicated investments on AngelList, all into Indian startups.

Made 1 follow-on investment.

Written my first (micro) LP cheque into a Venture Fund πŸš€


Going to take a break from angel investing for a few months to focus on the portfolio itself and other personal growth priorities πŸ™πŸ½
Nov 25, 2021
Nov 25, 2021
Studying to be a Life Coach
Today I've completed all the study and practice requirements for my Coaching qualification! Hoping to book the exam in for December 2021 (next month) πŸŽ‰
Nov 18, 2021
Nov 18, 2021
Received an award
Such an honour to collect the Barclays Rising Star award on behalf of Hopin at the Deloitte Fast 50 ceremony in London! πŸŽ‰
Head of Strategic Finance, Hopin
Oct 24, 2021
Oct 24, 2021
Verified on Polywork
I'm verified on Polywork! πŸŽ‰
Oct 16, 2021
Oct 16, 2021
Spoke on a podcast
Thoroughly enjoyed the recording of this conversation with Aarish Shah.

If you jave a listen, let me know what you think! I talk about Indians with Kenyan heritage (something that Aarish, my host, and I share in common), angel investing, finance and accounting needs at startups and scaling companies, and my role at Hopin.

https://www.emergeone.co.uk/nothing-ventured-episode-13-jannat-shah-rajan/
Loading...
Get your own page like this