Olia Gozha
  • @oliagozha
Maker. Designer. Developer
Read more

Resume

Jan 2021 - Present

Design Partner, Kohorta

Jan 2021 - Present

Design Partner, Kohorta