Robert Cooper
  • @robertcoopercode
  • Full stack developer
Full stack web developer
Read more

Resume

Mar 2021 - Present

Full Stack Developer, Basedash

Sep 2019 - Mar 2021

Full Stack Developer, Element AI

Sep 2018 - Sep 2019

Front-end Developer, LANDR

Jan 2018 - Aug 2019

Full Stack Developer, Osedea