Thamtrathietke SongNam
  • @xaydungsongnam
  • Tư Vấn Thẩm Tra Thiết Kế, Thẩm Tra Dự Toán
  • Ho Chi Minh
  • Song Nam, A Vietnamese professional construction consultant

Tư vấn thẩm tra thiết kế là công việc kiểm tra hồ sơ thiết kế của một đơn vị tư vấn độc lập khác nhằm bảo đảm rằng hồ sơ thiết kế tuân thủ đúng các yêu cầu về mặt kỹ thuật so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

https://songnam.net/tu-van-tham-tra-thiet-ke-tham-tra-du-toan/

Công Ty TNHH Phát Triển Dự Án Song Nam - Hotline :  +(84)769 861 168

Read more
Contact Me