Bike Enthusiast

Created by Josep Antoni Mira Palacios, Principal Solutions Architect @ Department of Health at CTTI - Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
73 People have this badge